Dzi jest: 11.07.2020
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MOŚCISKU


KLASA VIII
Piątek – 26 czerwca 2020 r.
Godz. 9:00 – spotkanie z wychowawcą – odbiór świadectw

KLASA I
Poniedziałek – 29 czerwca 2020 r.
Godz. 9:00-14:00 – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły

KLASA II-III
Wtorek – 30 czerwca 2020 r.
Godz. 9:00-14:00 – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły

KLASA V
Środa – 01 lipca 2020 r.
Godz. 9:00-14:00 – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły

KLASA VI
Czwartek – 02 lipca 2020 r.
Godz. 9:00-14:00 – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły

KLASA VII
Piątek – 03 lipca 2020 r.
Godz. 9:00-14:00 – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły

0 ; 17 ; Drukuj

PRZEDSZKOLE NIECZYNNE
Gminne przedszkola zamknięte do 24 maja

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów przeprowadził w poniedziałek 4 maja konsultacje z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Dotyczyły one możliwości otwarcia przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Dyrektorzy przedstawili analizę sytuacji poszczególnych obiektów pod kątem rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz potrzeb w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej. Według przekazanych informacji, na 213 przedszkolaków uczęszczających do gminnych przedszkoli, rodzice jedynie 13 z nich zgłosili taką potrzebę (w poszczególnych placówkach opieką objętych zostałoby od 1 do 5 dzieci).

Większość naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mieści się w budynkach gminnych szkół podstawowych, których działalność jest zawieszona do 24 maja. W budynkach tych znajdują się również inne instytucje użyteczności publicznej - np. biblioteki, a nawet mieszkania prywatne. To powoduje znaczne utrudnienie zachowania rekomendowanych zasad reżimu sanitarnego, a tym samym zagwarantowania bezpieczeństwa przedszkolakom i ich opiekunom.

Po przeanalizowaniu sytuacji postanowiono, że gminne przedszkola i oddziały przedszkolne pozostaną zamknięte do 24 maja - tak jak pozostałe gminne placówki oświatowe. Jednocześnie chcemy zapewnić, że cały czas prowadzone są prace mające na celu odpowiednie przygotowanie placówek oświatowych do ich otwarcia w momencie, kiedy będzie to możliwe.
0 ; 75 ; Drukuj

REKRUTACJA
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DO PRZEDSZKOLA
i I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOŚCISKU

e- mail o treści:
„Proszę o przyjęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) , ur. …………….
do Gminnego Przedszkola Publicznego w Mościsku”- podpis rodzica
lub
„Proszę o przyjęcie mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) , ur. …………… do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mościsku.”- podpis rodzica

Proszę przesłać na:
zszpmoscisko@wp.pl
0 ; 76 ; Drukuj

ZAJĘCIA ODWOŁANE
W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
w dniach 12 (czwartek)
i 13 (piątek) marca 2020 r.
w szkole i przedszkolu w Mościsku będą odbywać się
zajęcia opiekuńcze
dla dzieci, których rodzice nie są
w stanie zapewnić opieki w domu.
******************************
od 16 marca 2020 r. (poniedziałek)
Szkoła i Przedszkole w Mościsku
Z A M K N I Ę T E
DO ODWOŁANIA !

0 ; 81 ; Drukuj

KORONAWIRUS

0 ; 74 ; Drukuj

SPOTKANIE W SPRAWIE PIECÓW
Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła - zaproszenie na spotkanie informacyjne
aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego partnerem jest gmina Dzierżoniów, w imieniu Lidera Projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się przez mieszkańców o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 26 lutego (środa), początek spotkania: 18.30, czas trwania: ok. 2 godzin. Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko.
; 0 ; 95 ; Drukuj

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I SP
Zapisy do Gminnego Przedszkola Publicznego w Mościsku
na rok szkolny 2020/2021
do 20 marca 2020 r.

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w Mościsku
na rok szkolny 2020/2021
do 17 kwietnia 2020 r.


Karty zapisu do odbioru w sekretariacie szkoły w Mościsku, ul. Szkolna 12

(Zgodnie z Zarządzeniem nr 173/2/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 stycznia 2020 r.)
0 ; 91 ; Drukuj

WOŚP 2020
28 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. - 6 uczniów klasy V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku wraz ze swoją wychowawczynią kwestowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Łącznie w Mościsku zebrano: 3155,27 zł + 23,60 euro

W ramach zbiórki WOŚP w Szkole Podstawowej w Mościsku dodatkowo odbyła licytacja przedmiotów związanych z Orkiestrą.
Podczas licytacji zebrano blisko 1200,00 zł.

Całkowita kwota zebrana na terenie gminy Dzierżoniów to rekordowe 19594,71
0 ; 88 ; Drukuj

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !

0 ; 117 ; Drukuj

JASEŁKA 20.12.2019OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
0 ; 103 ; Drukuj

PARTNERSTWO LOKALNE 15.11.2019
„Ciasteczkowy Zawrót Głowy”
spotkanie Partnerstwa Lokalnego


Prawdziwy zawrót głowy czekał w piątek 15 listopada 2019 r. na wszystkich, którzy zebrali się w sali przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku, aby podsumować niezwykle smaczny projekt. "Ciasteczkowy Zawrót Głowy" w naszej gminie trwał kilka miesięcy.OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
; 0 ; 126 ; Drukuj

DZIEŃ SENIORA 10.11.2019
„By włosy nie siwiały, a stawy... nie rdzewiały!”

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października – Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz inicjować działania, których celem jest zapewnienie seniorom godnego życia.OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


W niedzielę 10 listopada 2019 r., „najstarsi” mieszkańcy Mościska i Nowizny spotkali się na sali wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mościsku. Był poczęstunek, były występy artystyczne, moc ciepłych życzeń, a przede wszystkim był czas na rozmowę, integrację i wspólną zabawę.
To spotkanie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń i seniorzy z niecierpliwością na nie czekają. Organizacją imprezy zajmują się Rady Sołeckie wsi Mościsko i Nowizna, przy ogromnym wkładzie Kół Gospodyń.
0 ; 132 ; Drukuj

DOŻYNKI GMINNE I WIEJSKIE
Dożynki
W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Dobrocinie, wspólnie świętowaliśmy Dożynki Gminy Dzierżoniów. Na obchody tego najważniejszego rolniczego święta przybyli reprezentanci gminnych sołectw i okolicznych miejscowości, grupy wieńcowe, władze sąsiednich gmin oraz zaproszeni goście.OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


Tydzień później 1 września 2019 r. w Mościsku odbyły się dożynki wiejskie. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Mościsku. Potem korowód z wieńcem dożynkowym przeszedł nad staw przy ul. Kolejowej. Ta piękna tradycja święta plonów, podobnie jak w latach poprzednich zgromadziła wielu mieszkańców wsi i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w festynie dożynkowym. Były zamki dla dzieci, gry i zabawy oraz trening z bronią, zorganizowany przez Klub Sportowy Barys.
0 ; 108 ; Drukuj

PYRLANDIA 28.09.2019
P Y R L A N D I A
28 września 2019 r.
OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
6 ; 178 ; Drukuj

FESTIWAL SŁOIKÓW
Festiwal Słoików w Mościsku

Warsztaty artystyczne, degustacja przetworów i pyszne specjały zamknięte w słoikach - to tylko część atrakcji, jakie czekały na gości "Festiwalu Słoików". W sobotę w Mościsku zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i lokalni rękodzielnicy z naszego regionu.
Tegoroczny festiwal połączony był z "Prezentacjami Rękodzieła Wsi Dolnośląskiej" zorganizowanymi w ramach projektu "Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu". Na realizację przedsięwzięcia gmina Dzierżoniów pozyskała środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


ednym z elementów Festiwalu Słoików był konkurs na najpiękniejsze stoisko. Komisja konkursowa, w skład której weszli Zastępca Wójta Gminy Kłodzko Urszula Panterałka, Aleksandra Łuszczyńska z Urzędu Gminy Kłodzko i Andrzej Szczypka z gospodarstwa rolnego "Szczypiorki", miała za zadanie ocenić zarówno estetykę stoisk, jak i smaki poszczególnych konkursowych dań.
Po naradzie jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Mościsku, drugie miejsce - sołectwu Owiesno, a trzecie - sołectwu Włóki. Wyróżnienie otrzymała delegacja sołectwa Jodłownik.

OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
0 ; 158 ; Drukuj

MENU GWNE
Strona gwna
Historia Mociska
Galeria zdj
Kalendarz Imprez
Rozkad PKP,BUSY
MOCISKO z satelity
Kontakty
ORGANIZACJE
Stowarzyszenie "Przysta Mocisko"
Ochrona Biornorodnoci
Grupa Odnowy Wsi
Rada Soecka
Ochotnicza Stra Poarna
LKS "DB" Mocisko
Rada Parafialna
Klub Seniora 50 +
Koo Gospody Domowych
Koo Gospody Wiejskich
Szkoa Podstawowa

Goci Online:
Mamy na Stronie: 11883 zdjcznie Odwiedzin:

Google PageRank Checker

Zobacz:  - Mocisko i stawy  Stawy Mocisko jako aktrakcja turystyczna

Zobacz:  - wito Niepodlegoci w gminie Mocisko  wito Niepodlegoci w gminie Mocisko

Zobacz:  - MOCISKO - Najpikniejsza Wie Dolnolska 2009
Wojewdztwo:     Dolnolskie
Powiat:               Dzieroniowski
Gmina:                Dzieroniw
Pooenie:           50 46' 51'' N
                          16 35' 20'' E


Liczba ludnoci:    ok 1132

Czytaj Wicej

Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie
Nick:

Wiadomo:

Kod potwierdzajcy:


Wpisz kod potwierdzajcy:Piwikov809
11/07/2020 17:36
Доброго вечера!!! преобразо
ватель. Десятки тысяч раз подтвержд
ает существов
ание успела зарекомен
довать с

XenKn
11/07/2020 17:00
[url=https://inter
vision.ua/ua/video
sposterejennya]в
деоспост
реження[/u
rl] является одним из основных составляю
щих элементов
компл

BADAYEASESK
11/07/2020 16:23
credit score scale http://creditscore
www.com/ what credit score for mortgage <a href="http://credit
scorewww.com/ ">equifax credit report free annual </a> what is credit score

PedroKix
11/07/2020 15:25
Hello there! [url=http://canadi
anonlinepharmacy.c
lub/]online mexican pharmacy[/url] usa online pharmacy</a>

XenKn
11/07/2020 15:21
[url=[url=https://
intervision.ua/ua/
videosposterejenny
a]відеоспо
стереженн
я[/url] состоит из камер, записываю
щего устройств
а, а также пит