Dzi jest: 11.07.2020
ZAWODY PŁYWACKIE
Jak ryby w wodzie


W piątek 27 kwietnia 2018 r. na pływalni "AQUARIUS" w Bielawie odbyły się zawody pływackie uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów oraz gminy Stoszowice. Zawodnicy rywalizowali o puchar Wójta Gminy Stoszowice (uczniowie klas I-III) oraz o puchar Wójta Gminy Dzierżoniów (uczniowie klas IV-VII).

Celem zawodów było doskonalenie umiejętności pływackich, promowanie zasad bezpiecznego pływania, popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży gmin wiejskich oraz integracja poprzez rywalizację sportową uczniów szkół sąsiadujących gmin.
Organizatorami imprezy byli: Gmina Dzierżoniów, Gmina Stoszowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stoszowicach.
Na zakończenie zawodów odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych oraz klasyfikacji drużynowej. Pamiątkowe medale i dyplomy wręczyli Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Jednocześnie pozostajemy pod ogromnym wrażeniem wysokich umiejętności pływackich wszystkich uczestników zawodów. Zapraszamy za rok.
Wyniki zawodów:

; 2 ; 332 ; Drukuj

WIZYTA STUDYJNA
Poznali dobre przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili w dniach 19 - 20 kwietnia 2018 r. Dobków i Niedźwiedzice (woj. dolnośląskie). Najważniejszym celem wizyty było poznanie dobrych praktyk i przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


19 kwietnia aktywni mieszkańcy z naszej gminy uczestniczyli w warsztatach w "Galerii pod Aniołem" prowadzonej przez Bogusławę Rudnicką i jej rodzinę. Galeria zajmuje się produkcją ceramiki artystycznej oraz prowadzi warsztaty ceramiczne. Ceramika to nie tylko zawód właścicieli, ale również hobby i pasja. Ich wyroby to rękodzieła. Motywem przewodnim prac są anioły.
; 1 ; 260 ; Drukuj

GMINNE ŚWIĘTO ODNOWY WSI
Sołectwa podsumowały kolejny rok pracy

Sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Dzierżoniów spotkali się we wtorek 17 kwietnia 2018 r., aby podsumować kolejny rok pracy. Gminne Święto Odnowy Wsi odbyło się tym razem w Uciechowie.
Po otwarciu spotkania i odśpiewaniu hymnu gminy, gości powitali Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i jego zastępca Jolanta Zarzeka.
Następnie Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego Paweł Czyszczoń zaprezentował dotychczasowe sukcesy i plany na przyszłość Programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi".
Tradycyjnie jednym z najważniejszych punktów Święta Odnowy Wsi było rozstrzygnięcie konkursu "Kreatywne Sołectwo". Działalność sołectw w zakresie odnowy wsi podsumowała Anna Hoffmann z Urzędu Gminy Dzierżoniów.
Komisja konkursowa oceniała w nim m.in. zaangażowanie i aktywność sołectw w obszarze odnowy wsi, a także estetykę poszczególnych miejscowości. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ze środków gminy Dzierżoniów. Przeznaczą je na cele publiczne.
W tym roku najlepsze okazały się sołectwa:
1. Uciechów - nagroda w wysokości 10 000 zł,
2. Mościsko - 6000 zł,
3. Myśliszów - 4000 zł,
; 1 ; 254 ; Drukuj

DZIEŃ WIOSNY
DZIEŃ WIOSNY 21 marca 2018
OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
3 ; 485 ; Drukuj

KONKURS

Nabór do wojewódzkiego konkursu
Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw agroturystycznych do udziału w wojewódzkim konkursie na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska”. Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 marca do 20 kwietnia.
Podstawowymi celami konkursu są:
• promocja przedsiębiorczości w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,
• promowanie wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku,
• prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi dolnośląskiej,
• wskazanie agroturystyki jako rodzaju działalności wspierającej rozwój społeczny wsi.

Warunkiem udziału w wojewódzkim konkursie jest spełnianie wymagań regulaminu oraz wypełnienie i dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia w terminie od 20.03-20.04.2018 r. do:
• Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,

• właściwego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

W konkursie może wziąć określona liczba gospodarstw agroturystycznych. O udziale
w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu dokona oceny „kart zgłoszenia” na podstawie kryteriów konkursowych i wyłoni zwycięzców konkursu wojewódzkiego.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.dodr.pl oraz stronach internetowych naszych Partnerów.
Wyłonieni laureaci zostaną poinformowani o wynikach i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl


; 7 ; 346 ; Drukuj

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Z A P I S Y
do 23 marca 2018 r.

do Gminnego Przedszkola Publicznego
w Mościsku
na rok szkolny 2018/2019

Wnioski do pobrania w sekretariacie
(Mościsko, ul. Szkolna 12)
1 ; 209 ; Drukuj

KOBIETERIA
http://files.tinypic.pl/i/00961/35tlk1ydwlfs.jpg
MARCOWA KOBIETERIAOGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
1 ; 170 ; Drukuj

KONKURS POŻARNICZY
MŁODZI ADEPCI SZTUKI POŻARNICZEJ NA STARCIEOGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


Na terenie 4 szkół podstawowych gminy Dzierżoniów: w Ostroszowicach, Piławie Dolnej, Mościsku i Tuszynie przeprowadzono już po raz kolejny szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Turniej zorganizowano w dniach 6 – 14 marca 2018r. przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP, Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z tych miejscowości.
Głównym celem przedsięwzięcia jest stałe popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie ich umiejętności w tym zakresie oraz zaszczepienie wśród tej młodszej części naszej społeczności bakcyla pożarnictwa, w myśl pewnej maksymy "Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia".
W wyniku przeprowadzonych eliminacji w każdej ze szkół wyłoniono drużyny (w składach przedstawionych poniżej), które będą reprezentowały gminę Dzierżoniów w dwóch kategoriach wiekowych na XX powiatowych eliminacjach OTWP. Zostaną one rozegrane 27 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku
klasy I-VI: Nikola Słowikowska, Olivier Cichy, Aleksander Martewicz.
klasa VII: Angelika Polak, Aurelia Malusi.

; 1 ; 196 ; Drukuj

KONKURS RECYTATORSKI
KONKURS RECYTATORSKIOGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
0 ; 174 ; Drukuj

ZABAWA OSTATKOWA
ZABAWA OSTATKOWA

OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
2 ; 183 ; Drukuj

HARMONOGRAM FERII
Harmonogram zajęć feryjnych 2017/2018
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Mościsku


1. 15.01.2018 - Poniedziałek 9:00 – 11:00
Zabawy ruchowe przy muzyce Kalwat Agnieszka

2. 16.01.2018 - Wtorek 9:00 – 11:00
Noworoczny Turniej „Trójek Koszykarskich” Różycki Grzegorz

3. 17.01.2018 - Środa 9:00 – 11:00
Turniej warcabowy /Dzień z GRAMI PLANOSZOWYMI
Gadomska Agnieszka, Dąbrowska Joanna

4. 18.01.2018 - Czwartek 9:00 – 11:00
Gry rekreacyjno - sportowe Różycki Grzegorz

5. 22.01.2018 - Poniedziałek 9:00 – 11:00
Gramy i śpiewamy Kalwat Agnieszka

6. 23.01.2018 - Wtorek 8:00 – 15:00
WYCIECZKA – Wrocław (stadion, wystawa LEGO)
A. Gadomska, M. Szczęsna, H. Latacz, B. Sulewska

25 ; 319 ; Drukuj

ZABAWA OSTATKOWA
ZABAWA SYLWESTROWA

OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
21 ; 559 ; Drukuj

SZKOLNE JASEŁKA
SZKOLNE JASEŁKAOGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"
23 ; 277 ; Drukuj

GÓRA LELEK
TRZY OBLICZA WZGÓRZA CISZY
OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


Okolica nieco dalsza, ale od czasu do czasu warto wyjść poza zaścianek. Szczególnie jeśli okolica fascynująca, a szerzej mało znana. Tym razem będzie mowa o małym wzniesieniu zaraz za Mościskiem w kierunku Świdnicy. Obecnie nazywa się Lelek, poprzednio Ruhberg (góra ciszy, spokoju, odpoczynku – dla niniejszego tekstu zapożyczam na chwilę tę nazwę). Niektórzy z nas mijają je praktycznie codziennie, banał, nuda, co tam może być takiego ciekawego? Ano właśnie…
; 19 ; 414 ; Drukuj

PARTNERSTWO LOKALNE
Piąte urodziny Partnerstwa Lokalnego
OGLĄDAJ ZDJĘCIA W "GALERII ZDJĘĆ"


Partnerstwo Lokalne Gminy Dzierżoniów świętuje w tym roku swoje piąte urodziny! Członkowie organizacji i instytucji wchodzących w skład gremium spotkali się w piątek w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, aby podsumować kolejny rok pracy.
Do Partnerstwa dołączyła tego dnia nowa organizacja - Salonik Kobiet Ambitnych z Ostroszowic. Pożegnaliśmy również odchodzącą Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego i poznaliśmy radnych powołanych na kolejną kadencję.
Tradycyjnie nie zabrakło też wspólnych zabaw i humorystycznych konkursów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom, które jak co roku niezwykle aktywnie włączyły się w organizację wydarzenia.
Źródło: UG Dzierżoniów
20 ; 282 ; Drukuj

MENU GWNE
Strona gwna
Historia Mociska
Galeria zdj
Kalendarz Imprez
Rozkad PKP,BUSY
MOCISKO z satelity
Kontakty
ORGANIZACJE
Stowarzyszenie "Przysta Mocisko"
Ochrona Biornorodnoci
Grupa Odnowy Wsi
Rada Soecka
Ochotnicza Stra Poarna
LKS "DB" Mocisko
Rada Parafialna
Klub Seniora 50 +
Koo Gospody Domowych
Koo Gospody Wiejskich
Szkoa Podstawowa

Goci Online:
Mamy na Stronie: 11883 zdjcznie Odwiedzin:

Google PageRank Checker

Zobacz:  - Mocisko i stawy  Stawy Mocisko jako aktrakcja turystyczna

Zobacz:  - wito Niepodlegoci w gminie Mocisko  wito Niepodlegoci w gminie Mocisko

Zobacz:  - MOCISKO - Najpikniejsza Wie Dolnolska 2009
Wojewdztwo:     Dolnolskie
Powiat:               Dzieroniowski
Gmina:                Dzieroniw
Pooenie:           50 46' 51'' N
                          16 35' 20'' E


Liczba ludnoci:    ok 1132

Czytaj Wicej

Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie
Nick:

Wiadomo:

Kod potwierdzajcy:


Wpisz kod potwierdzajcy:Piwikov809
11/07/2020 17:36
Доброго вечера!!! преобразо
ватель. Десятки тысяч раз подтвержд
ает существов
ание успела зарекомен
довать с

XenKn
11/07/2020 17:00
[url=https://inter
vision.ua/ua/video
sposterejennya]в
деоспост
реження[/u
rl] является одним из основных составляю
щих элементов
компл

BADAYEASESK
11/07/2020 16:23
credit score scale http://creditscore
www.com/ what credit score for mortgage <a href="http://credit
scorewww.com/ ">equifax credit report free annual </a> what is credit score

PedroKix
11/07/2020 15:25
Hello there! [url=http://canadi
anonlinepharmacy.c
lub/]online mexican pharmacy[/url] usa online pharmacy</a>

XenKn
11/07/2020 15:21
[url=[url=https://
intervision.ua/ua/
videosposterejenny
a]відеоспо
стереженн
я[/url] состоит из камер, записываю
щего устройств
а, а также пит