ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Dodane przez admin dnia Sierpie 27 2020 10:34:14
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 września 2020 r.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOŚCISKU

UCZNIOWIE KLAS 1-8
godz. 9:00
Uczniowie wraz z rodzicami idą bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych w odstępach 1,5 m:

Kl.I – sala nr 18
Kl. II – sala nr 19 II piętro
Kl. III – sala nr17

Kl. IV – sala nr 13
Kl. VI – sala nr 10 I pietro
Kl. VII – sala nr 11
Kl. VIII – sala nr 15

PRZEDSZKOLE CZYNNE
OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 15:30

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności .
W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

OBOWIĄZKOWO!
DOTYCZY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

MASECZKI I DEZYNFEKCJA RĄK
PRZY WEŚCIU DO PLACÓWKI
ODSTĘP
1,5 m od osób przebywających na terenie placówki.