Dzi jest: 19.01.2019
   KLUB SENIORA 50 +
Klub " Druga Modo 50+ "

W dniu 12 marca 2009 r. odbyo si pierwsze, organizacyjne spotkanie Klubu "Druga Modo 50+".
Na spotkanie przybyo 25 osb i w przyjemnej atmosferze przy kawie i ciastkach – omwiono propozycje pracy Klubu m. In.: tworzenie kronik wiejskich, wyjazdy turystyczne, sport (Nordic Walking).
Na dobre Klub ruszy w dniu 17 kwietnia 2009 r. i od tego dnia w kady pitek o godz. 18.00 wszyscy chtni mog si spotka w lokalu Stowarzyszenia "Przysta Mocisko" przy ul. Kocielnej 3.
W kady wtorek i czwartek od godz. 19.00 sekcja Nordic Walking przemierza pikne okolice Mociska, pod czujnym okiem instruktorki p. Danusi Martowos


MENU GWNE
Strona gwna
Historia Mociska
Galeria zdj
Kalendarz Imprez
Rozkad PKP,BUSY
MOCISKO z satelity
Kontakty
ORGANIZACJE
Stowarzyszenie "Przysta Mocisko"
Ochrona Biornorodnoci
Grupa Odnowy Wsi
Rada Soecka
Ochotnicza Stra Poarna
LKS "DB" Mocisko
Rada Parafialna
Klub Seniora 50 +
Koo Gospody Domowych
Koo Gospody Wiejskich
Szkoa Podstawowa

Goci Online:
Mamy na Stronie: 11116 zdjcznie Odwiedzin:

Google PageRank Checker

Zobacz:  - Mocisko i stawy  Stawy Mocisko jako aktrakcja turystyczna

Zobacz:  - wito Niepodlegoci w gminie Mocisko  wito Niepodlegoci w gminie Mocisko

Zobacz:  - MOCISKO - Najpikniejsza Wie Dolnolska 2009
Wojewdztwo:     Dolnolskie
Powiat:               Dzieroniowski
Gmina:                Dzieroniw
Pooenie:           50 46' 51'' N
                          16 35' 20'' E


Liczba ludnoci:    ok 1132

Czytaj Wicej

Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie
Nick:

Wiadomo:

Kod potwierdzajcy:


Wpisz kod potwierdzajcy:whify
18/01/2019 15:07
тепловизи
онное обследова
ние дома http://te
plovizor911.ru/

groro
18/01/2019 14:03
тепловизи
онное обследова
ние электрооб
орудовани
я http://teploviz
or777.ru/

slire
18/01/2019 13:32
судебные инженерно
техническ
ие экспертиз
ы http://tehexp.r
u/

slire
18/01/2019 13:04
экспертиз
а техническ
ого состояния
тс http://techno
motor.ru

slire
18/01/2019 12:36
заключени
е эксперта таможенно
й экспертиз
ы http://tamozh.r
u/